Loser ties 17-32
  
Race to: 6
WBCA10A-W1-1
 
 
Bye
Race to: 6
2
WBCA10A-W1-2 Table: 1
 Sun 7:00P
Race to: 6
6
Race to: 6
WBCA10A-W1-3
 
 
Bye
Race to: 6
WBCA10A-W1-4
 
 
Bye
Race to: 6
WBCA10A-W1-5
 
 
Bye
Race to: 6
3
WBCA10A-W1-6 Table: 2
 Sun 7:00P
Race to: 6
6
Race to: 6
WBCA10A-W1-7
 
 
Bye
Race to: 6
6
WBCA10A-W1-8 Table: 3
 Sun 7:00P
Race to: 6
3
Race to: 6
WBCA10A-W1-9
 
 
Bye
Race to: 6
6
WBCA10A-W1-10 Table: 4
 Sun 7:00P
Race to: 6
1
Race to: 6
WBCA10A-W1-11
 
 
Bye
Race to: 6
WBCA10A-W1-12 Table: 7
 
 
Bye
Race to: 6
WBCA10A-W1-13
 
 
Bye
Race to: 6
6
WBCA10A-W1-14 Table: 5
 Sun 7:00P
Race to: 6
1
Race to: 6
WBCA10A-W1-15
 
 
Bye
Race to: 6
3
WBCA10A-W1-16 Table: 6
 Sun 7:00P
Race to: 6
6
Loser ties 9-16
  
Race to: 6
6
WBCA10A-W2-1 Table: 10
 Sun 7:45P
Race to: 6
2
Race to: 6
6
WBCA10A-W2-2 Table: 8
 Sun 7:00P
Race to: 6
3
Race to: 6
6
WBCA10A-W2-3 Table: 1
 Sun 7:45P
Race to: 6
2
Race to: 6
6
WBCA10A-W2-4 Table: 4
 Sun 7:45P
Race to: 6
1
Race to: 6
6
WBCA10A-W2-5 Table: 3
 Sun 7:45P
Race to: 6
2
Race to: 6
6
WBCA10A-W2-6 Table: 12
 Sun 7:45P
Race to: 6
0
Race to: 6
1
WBCA10A-W2-7 Table: 6
 Sun 7:45P
Race to: 6
6
Race to: 6
3
WBCA10A-W2-8 Table: 7
 Sun 7:45P
Race to: 6
6
Loser ties 5-8
  
Race to: 6
1
WBCA10A-W3-1 Table: 10
 Sun 8:30P
Race to: 6
6
Race to: 6
6
WBCA10A-W3-2 Table: 5
 Sun 8:30P
Race to: 6
0
Race to: 6
0
WBCA10A-W3-3 Table: 1
 Sun 8:30P
Race to: 6
6
Race to: 6
2
WBCA10A-W3-4 Table: 2
 Sun 8:30P
Race to: 6
6
Loser ties 3-4
  $60.00
Race to: 6
1
WBCA10A-W4-1 Table: 4
 Sun 9:15P
Race to: 6
6
Race to: 6
2
WBCA10A-W4-2 Table: 8
 Sun 9:15P
Race to: 6
6
2nd Place
  $120.00
Race to: 6
0
WBCA10A-W5-1 Table: 9
 Sun 10:00P
Race to: 6
6
Winner
  $200.00
2017 Western BCA 9-Ball Championships
10 Ball Fun